Skip to content

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie przy ul. Józefów 9 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

1.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Polfarmex S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

2.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Polfarmex S.A.

3.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

4.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Polfarmex S.A. jako poufne.

  1. Polfarmex S.A. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
  2. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Polfarmex S.A. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

6.

Polfarmex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

7.

Polfarmex S.A. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Polfarmex S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.